KOALICIJA "DA SUBOTICI SVANE"


Na lokalne izbore u Srbiji 19.09.2004. godine, u opštini Subotica komunisti iz SKJ u Srbiji izišli su u koaliciji sa Ekološkom strankom zelenih, uz podršku članova i simpatizera Centra - Tito - Központ i IV. Mini Jugoslavije. Od 21 partijske liste zauzeli smo deseto mesto, prošli cenzus i ušli u lokalni parlament sa ukupno tri odbornika. Imali smo i kandidata za gradonačelnika - Blaška Gabrića - koji je od 11 kandidata zauzeo šesto mesto. Naša koalicija, kao i odbornička grupa, nastupa pod nazivom “Da Subotici svane”. Mi smo u tehničkoj koaliciji sa DS i G17plus.

Naša odbornička grupa od početka je aktivna na ostvarenju predizbornih “obećanja”. Radimo tako da bismo na sledećim izborima imali još više odbornika. Javite nam se e-mailom na komunistisubotice @ suonline . net da pokrenemo inicijative za rešavanje u Skupštini opštine ili da postavimo odborničko pitanje. Rad odborničke grupe podržava koordinaciono telo od 10 eksperata. Budite i Vi među njima - hvala VAM.

Dajemo pregled do sada pokrenutih inicijativa i postavljenih odborničkih pitanja:

•  Pokretanje proizvodnje i smanjenje broja nezposlenih - (kampanja i lobiranje u toku)

•  Da se obeležavanje 10. oktobra 1944. - Dana oslobođenja Subotice od fašističkih okupatora vrati u Statut Opštine Subotica (dat tekst)

•  Prilikom usvajanja budžeta u decembru 2004. inicirali smo da se Bunjevačkoj matici kao i Kulturnom centru za stvaralačke aktovnosti Bunjevaca izdvoji 2 miliona dinara za adaptaciju i uređenje prostorija na adresi Korzo br. 8. Predlog je usvojen većinom glasova odbornika i to je samo početak aktivnosti da se ravnopravno podrže kulturne aktivnosti svih nacija koje žive i rade u Subotici.

•  Usvojen je naš amandman o tome da u svakoj mesnoj zajednici 5 % građana može zatražiti održavanje zbora građana, ili sazivanje skupštine mesne zajednice (dat tekst)

•  Odbornička pitanja:

•  Zašto “Žitko” iz Bačke Topole nije ispaltio poljoprivrednim proizvođačima predatu pšenicu i šta može SO Subotica sa SO Bačka Topola da pomogne po tom pitanju

•  Inicijativa za smanjenje komunalnih taksi i tarifa komunalnih preduzeća

•  Zašto pred Gradskom kućom nema stalaka za bicikle

•  Kako odvesti vode od atmosferskih padavina tako da ulice i kuće ne budu poplavljene

•  Koliko staje vakcina za pse i kako smanjiti broj pasa lutalica u Subotici

•  Koliko ima zaposlenih u organima uprave SO i dinamika smanjenja njihovog broja

•  Kako je krajem godine posečeno 600 komada drveća u subotičkim šumama: ko to kontriliše i da li su protiv počinilaca preduzete sankcije. Ko je odobrio seču višegodišnje topole pored hipodroma

•  Zašto na benzinskim pumpama ne rade kompresori za vazduh

•  Problem regulisanja saobraćaja u Izvorskoj ulici na Prozivci

•  Popravka biciklističkih staza u gradu (kod bioskopa “Zvezda”)

•  Kontrola otvaranja i zatvaranja pešačke zone u gradu.